winston-salem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winston-salem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winston-salem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winston-salem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winston-salem

    a city of north central North Carolina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).