warning bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warning bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warning bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warning bell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warning bell

    Similar:

    tocsin: a bell used to sound an alarm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).