twisting test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting test

  * kinh tế

  thí nghiệm khúc lượn

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự thí nghiệm nén xoắn

  xây dựng:

  sự thí nghiệm xoắn

  thí nghiệm xoắn