twisting couple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting couple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting couple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting couple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting couple

  * kỹ thuật

  lực xoắn

  ngẫu lực xoắn

  mômen xoắn

  cơ khí & công trình:

  cặp nhiệt điện ngẫu