twisting resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting resistance

  * kỹ thuật

  độ bền vặn

  độ bền xoắn

  giới hạn bền

  cơ khí & công trình:

  sức chống xoắn