twisting strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting strain

  * kỹ thuật

  biến dạng xoắn

  lực xoắn

  sự biến dạng xoắn

  cơ khí & công trình:

  công xoắn

  điện lạnh:

  độ biến dạng xoắn