twisting moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting moment

  * kỹ thuật

  lực xoắn

  mômen xoắn

  vật lý:

  lực xoắn, mômen xoắn