twisting strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisting strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisting strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisting strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twisting strength

  * kỹ thuật

  giới hạn độ bền xoắn

  sức chống xoắn tức thời

  cơ khí & công trình:

  giới hạn bền xoắn

  sức bền xoắn tức thời