tonal language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal language.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tonal language

    Similar:

    tone language: a language in which different tones distinguish different meanings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).