tonal method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonal method

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phương pháp âm hưởng