tonal quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonal quality

    * kỹ thuật

    chất lượng âm thanh

    điện tử & viễn thông:

    phẩm chất âm thanh