tonal system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal system.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tonal system

    Similar:

    tone system: the system of tones used in a particular language or dialect of a tone language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).