tonal gradation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonal gradation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonal gradation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonal gradation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonal gradation

    * kỹ thuật

    sự tô màu dần