tonalchile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonalchile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonalchile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonalchile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tonalchile

    * kinh tế

    cây ớt

    quả ớt