tamper lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamper lining

    * kỹ thuật

    lớp lót đầm nện