tamper foot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper foot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper foot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper foot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamper foot

    * kỹ thuật

    trục lăn chân đế