tamper, spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper, spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper, spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper, spot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamper, spot

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị chèn cục bộ