tamper finisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamper finisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamper finisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamper finisher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamper finisher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đầm hoàn thiện