sulphur oxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphur oxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphur oxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphur oxide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sulphur oxide

    Similar:

    sulfur oxide: any of several oxides of sulphur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).