sulphuric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphuric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphuric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphuric.

Từ điển Anh Việt

 • sulphuric

  /sʌl'fjuərik/

  * tính từ

  (hoá học) Sunfuric

  sulphuric acid: axit sunfuric

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sulphuric

  of or relating to or containing sulfur

  sulphuric esters

  Synonyms: sulfuric