suborder prosauropoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder prosauropoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder prosauropoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder prosauropoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder prosauropoda

    Similar:

    prosauropoda: the earliest known dinosaurs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).