suborder brachyura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder brachyura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder brachyura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder brachyura.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder brachyura

    Similar:

    brachyura: an order of crustaceans (including true crabs) having a reduced abdomen folded against the ventral surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).