suborder anisoptera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suborder anisoptera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suborder anisoptera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suborder anisoptera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suborder anisoptera

    Similar:

    anisoptera: dragonflies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).