student nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

student nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm student giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của student.

Từ điển Anh Việt

 • student

  /'stju:dənt/

  * danh từ

  học sinh đại học, sinh viên

  người nghiên cứu (một vấn đề gì)

  người chăm chỉ

  a hard student: người chăm học; người chăm làm

  người được học bổng; nghiên cứu sinh được học bổng (ở một số trường đại học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • student

  a learner who is enrolled in an educational institution

  Synonyms: pupil, educatee

  Similar:

  scholar: a learned person (especially in the humanities); someone who by long study has gained mastery in one or more disciplines

  Synonyms: scholarly person, bookman