straightaway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightaway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightaway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightaway.

Từ điển Anh Việt

 • straightaway

  /'streitəwei/

  * tính từ

  thẳng, thẳng tắp, kéo dài thành đường thẳng

  * danh từ

  quãng đường thẳng tắp

Từ điển Anh Anh - Wordnet