forthwith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forthwith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forthwith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forthwith.

Từ điển Anh Việt

  • forthwith

    /'fɔ:θ'wiθ/

    * phó từ

    tức khắc, ngay lập tức, tức thì

Từ điển Anh Anh - Wordnet