snug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snug.

Từ điển Anh Việt

 • snug

  /snʌg/

  * tính từ

  kín gió; ấm áp, ấm cúng

  gọn gàng xinh xắn, nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng

  a snug cottage: một túp nhà tranh gọn gàng xinh xắn

  tiềm tiệm đủ (tiền thu nhập, bữa ăn...)

  chật, hơi khít

  is the coat too snug?: áo choàng có hơi chật quá không?

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) náu kín, giấu kín

  he kept snug behind the door: hắn náu kín sau cánh cửa

  as snug as a bug in a rug

  (xem) rug

  * ngoại động từ

  làm cho ấm cúng

  làm cho gọn gàng xinh xắn

  * nội động từ

  dịch lại gần; rúc vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snug

  offering safety; well protected or concealed

  a snug harbor

  a snug hideout

  well and tightly constructed

  a snug house

  a snug little sailboat

  Similar:

  cubby: a small secluded room

  Synonyms: cubbyhole, snuggery

  close: fitting closely but comfortably

  a close fit

  Synonyms: close-fitting

  cozy: enjoying or affording comforting warmth and shelter especially in a small space

  a cozy nook near the fire

  snug in bed

  a snug little apartment

  Synonyms: cosy