snugness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snugness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snugness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snugness.

Từ điển Anh Việt

 • snugness

  /'snʌgnis/

  * danh từ

  tính ấm áp, tính ấm cúng

  tính gọn gàng xinh xắn

  tính tiềm tiệm đủ (đủ thu nhập...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet