snuggery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuggery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuggery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuggery.

Từ điển Anh Việt

 • snuggery

  /'snʌgəri/

  * danh từ

  chỗ ở ấm cúng, tổ ấm

  phòng ngồi có quầy rượu (trong quán ăn)

  phòng riêng, thư phòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet