sniff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sniff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sniff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sniff.

Từ điển Anh Việt

 • sniff

  /snif/

  * danh từ

  sự hít; tiếng hít vào

  to get a sniff of fresh air: hít không khí trong lành

  to take a sniff at a rose: ngửi một bông hồng

  lượng hít vào

  * nội động từ

  ngửi, hít vào

  to sniff at a flower: ngửi hoa

  to sniff up fresh air: hít không khí mát mẻ

  to sniff at someone's calves: hít bắp chân ai (chó)

  hít, hít mạnh, ngửi ngửi, khụt khịt, khịt khịt (tỏ vẻ không thích, khó chịu, khinh bỉ...)

  to sniff at a dish: ngửi ngửi một món ăn (tỏ vẻ không thích)

  * ngoại động từ

  đánh hơi, ngửi ngửi (đen & bóng)

  to sniff danger in someone's manner: đánh hơi thấy có sự nguy hiểm trong thái độ của ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sniff

  sensing an odor by inhaling through the nose

  Synonyms: snuff

  perceive by inhaling through the nose

  sniff the perfume

  Synonyms: whiff

  inhale audibly through the nose

  the sick student was sniffling in the back row

  Synonyms: sniffle