slope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slope.

Từ điển Anh Việt

 • slope

  /sloup/

  * danh từ

  dốc, đường dốc, chỗ dốc; độ dốc

  slopeof a roof: độ dốc của mái nhà

  mountain slope: sườn núi

  (quân sự) tư thế vác súng

  to come to the slope: đứng vào tư thế vác súng

  * nội động từ

  nghiêng, dốc

  the road slopes down: đường dốc xuống

  the sun was sloping in the West: mặt trời đang lặng về phía tây

  (từ lóng) (+ off) chuồn, biến

  (từ lóng) (+ about) đi dạo

  * ngoại động từ

  cắt nghiêng, làm nghiêng

  to slope the neck of a dress: khoét cổ áo dài

  to slope the sides of a pit: xây nghiêng bờ giếng (ở mỏ)

  (quân sự) vác lên vai

  to slope arms: vác súng lên vai

 • slope

  độ dốc, độ nghiêng

  s. of a curve at a point độ dốc của một đường cong tại một điểm

  s. of a straight line [hệ số góc, độ dốc] của đường thẳng

  asymptotic s. độ nghiêng tiệm cận

  equilibrium s. độ dốc cân bằng

  natural s. độ dốc tự nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slope

  * kinh tế

  chỗ dốc

  độ nghiêng (của đường cong trên đồ biểu)

  độ nghiêng (của khúc tuyến trên đồ biểu)

  dốc

  đường dốc

  * kỹ thuật

  bờ dốc

  cặp bánh xe

  đắp bờ

  đắp đập

  đắp đê

  đặt nghiêng

  độ chênh lệch dần

  độ dốc

  độ dốc mái

  độ nghiêng

  dốc đồi

  dốc nghiêng

  đường dốc

  đường dốc (địa hình)

  giếng nghiêng (mỏ)

  góc nghiêng

  građien giảm

  hệ số góc

  lò hạ

  lò nghiêng

  mái dốc

  mặt dốc

  mặt nghiêng

  sườn dốc

  xây dựng:

  có mái dốc

  đắp bờ dốc

  đắp taluy

  độ dốc dọc (tối đa)

  độ nghhiêng

  mái đất

  mái ta luy

  toán & tin:

  độ dốc, độ nghiêng

  điện tử & viễn thông:

  độ hổ dẫn

  cơ khí & công trình:

  mặt sau của dao

  tang của góc dốc

  hóa học & vật liệu:

  phỗng rót than

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slope

  an elevated geological formation

  he climbed the steep slope

  the house was built on the side of a mountain

  Synonyms: incline, side

  be at an angle

  The terrain sloped down

  Synonyms: incline, pitch

  Similar:

  gradient: the property possessed by a line or surface that departs from the horizontal

  a five-degree gradient