simulated deposits/loans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simulated deposits/loans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simulated deposits/loans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simulated deposits/loans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • simulated deposits/loans

    * kinh tế

    khoản vay tương tự

    tiền gửi