semantic paradox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semantic paradox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semantic paradox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semantic paradox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semantic paradox

    * kỹ thuật

    nghịch lý ngữ nghĩa