salient pole stator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient pole stator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient pole stator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient pole stator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient pole stator

    * kỹ thuật

    điện:

    stato cực lồi