salient-pole rotor alternating-current generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient-pole rotor alternating-current generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient-pole rotor alternating-current generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient-pole rotor alternating-current generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient-pole rotor alternating-current generator

    * kỹ thuật

    điện:

    máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi