salient pole rotor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient pole rotor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient pole rotor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient pole rotor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient pole rotor

    * kỹ thuật

    điện:

    rôto cực lồi