salient pole generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient pole generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient pole generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient pole generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient pole generator

    * kỹ thuật

    điện:

    máy phát điện cực lồi