salientian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salientian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salientian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salientian.

Từ điển Anh Việt

  • salientian

    * danh từ

    giống ếch nhái

Từ điển Anh Anh - Wordnet