toad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toad.

Từ điển Anh Việt

  • toad

    /toud/

    * danh từ

    con cóc

    (nghĩa bóng) người đáng ghét, người đáng khinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet