rifle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rifle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rifle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rifle.

Từ điển Anh Việt

 • rifle

  /'raifl/

  * danh từ

  đường rânh xoắn (ở nòng súng)

  súng có nòng xẻ rânh xoắn; súng săn; súng trường

  (số nhiều) đội quân vũ trang bằng súng trường

  * ngoại động từ

  cướp, lấy, vơ vét (đồ đạc của người nào); lục lọi và cuỗm hết (tiền bạc của người nào)

  to rifle a cupboard of its contents: vơ vét hết đồ đạc trong tủ

  to rifle someone's pocket: lục lọi và cuỗm hết các thứ ở trong túi ai

  xẻ rânh xoắn ở nòng (súng trường)

  bắn vào (bằng súng trường)

  * nội động từ

  bắn (bằng súng trường)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rifle

  * kỹ thuật

  đường ren

  khương tuyến

  nét khắc

  máng

  rãnh

  rãnh nòng súng

  rãnh xoắn

  súng có rãnh nòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rifle

  a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore

  he lifted the rifle to his shoulder and fired

  go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way

  Who rifled through my desk drawers?

  Synonyms: go

  Similar:

  plunder: steal goods; take as spoils

  During the earthquake people looted the stores that were deserted by their owners

  Synonyms: despoil, loot, reave, strip, ransack, pillage, foray