rating plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rating plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rating plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rating plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rating plate

  * kỹ thuật

  biển hiệu

  nhãn máy

  điện:

  biển thông số (định mức, danh định)