prudish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prudish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prudish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prudish.

Từ điển Anh Việt

  • prudish

    /prudish/

    * tính từ

    làm bộ đoan trang kiểu cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet