square-toed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

square-toed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm square-toed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của square-toed.

Từ điển Anh Việt

 • square-toed

  /'skweə'ʃu:tə/

  * tính từ

  vuông mũi (giày)

  đi giày mũi vuông

  chính thức; đúng quy cách

  chuộng nghi thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet