victorian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

victorian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm victorian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của victorian.

Từ điển Anh Việt

 • victorian

  * tính từ(Victoria)+(thuộc) triều đại của Nữ hoàng Victoria, sống trong triều đại của Nữ hoàng Victoria, vào thời đại Nữ hoàng Victoria (1837 - 1901)

  có những tính chất và quan điểm được gán cho người thuộc lớp trung lưu ở Anh vào thế kỷ 19

  * danh từ

  người sống dưới triều đại của Nữ hoàng Victoria

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • victorian

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kiến trúc Victoria

Từ điển Anh Anh - Wordnet