poly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poly.

Từ điển Anh Việt

 • poly

  * danh từ

  trường bách khoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poly

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nhiều, đa (tiền tố)