polis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polis.

Từ điển Anh Việt

 • polis

  * danh từ

  số nhiều poleis

  thành bang (cổ Hy lạp)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polis

  * kỹ thuật

  đô thị

  xây dựng:

  thành đô (cổ Hi lạp, La Mã)