planet pinion cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planet pinion cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planet pinion cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planet pinion cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • planet pinion cage

    * kỹ thuật

    lồng trục chính hành tinh (máy bay lên thẳng)