planetary vibrator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planetary vibrator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planetary vibrator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planetary vibrator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • planetary vibrator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy rung (kiểu) hình cầu quay