pitching temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching temperature

    * kinh tế

    nhiệt độ dịch quả khi cho men