pitching axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching axis

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục nghiêng xuống